Услуги

Земни работи:

–         рязане на бетонови и асфалтови настилки

–         разбиване и възстановяне на бетонови и асфалтови настилки

–         изкопи

–         уплътняване на изкопи

ВиК дейности:

–         изграждане на магистрални и площадкови водопроводи и канализации

–         изграждане на вътрешни /сградни/ водопроводи и канализации

–         изграждане на помпени станции

–         изграждане на канално-пречиствателни станции

–         изграждане на сплинкерови системи