За нас

Фирма “Атанасов и Ко” ООД е правоприемник на ЕТ “Атанас Атанасов – Наско”, регистрирана през 1994 г. Основната дейност на дружеството е изграждане и ремонт на вътрешни и външни инсталации и системи за питейни, промишлени и отпадни води. През последните години фирма “Атанасов и Ко” ООД се специализира в новите изисквания на модерното водоснабдяване и канализация с пластмасови тръби и фитинги от полиетилен и полипропилен. Извършва връзки на тръби и фитинги посредством:

Челно заваряване с топъл елемент

Заваряване тръби-муфа /полифузионно/

Монтаж с компенсационни фитинги /бързи връзки/

Стремежът на дружеството е да предоставя на всички свои възложители конкурентноспособни услуги, които в най-пълна степен да удовлетворяват изискванията за гарантирано качество.

Усилията на ръководството на „Атанасов и Ко” ООД – гр. Русе са насочени към:

Оптимизиране организацията по управлението на процесите и дейностите

Подобряване качеството на извършените услуги

Създаване на възможности за повишаване на квалификацията на сътрудниците, с оглед поддържане на високо ниво на професионализъм

Предприемане на бързи коригиращи действия, при установяване на допуснати несъответствия.