Обекти

„Билла – Русе” – вътрешен и външен водопровод и канализация

„Монтюпе България” ЕООД – вътрешен и външен водопровод и канализация

„Лукойл България” ЕООД – вътрешен и външен водопровод и канализация

„Ирис” АД – площадков водопровод

„Изома – Русе” ЕООД – площадков водопровод

„Каолин” АД – магистрална канализация

„Керос България” АД – вътрешни и външни водопроводи

Пробив „Бозвели” – външни водопроводи и канализация

„Бончев стил” – вътрешни водопроводи и канализация

СД „Маркам – Обрешков и Сие” гр. Русе – външни водопроводи и канализация

„Абдера” ООД – вътрешен водопровод и канализация

„Хосе – 2” ЕООД – площадков водопровод и канализация