Обекти, изградени от „Атанасов и Ко” ООД

 •  

 • „Билла – Русе” – вътрешен и външен водопровод и канализация

 • „Монтюпе България” ЕООД – вътрешен и външен водопровод и канализация

 • „Лукойл България” ЕООД – вътрешен и външен водопровод и канализация

 • „Ирис” АД – площадков водопровод

 • „Изома – Русе” ЕООД – площадков водопровод

 • „Каолин” АД – магистрална канализация

 • „Керос България” АД – вътрешни и външни водопроводи

 • Пробив „Бозвели” – външни водопроводи и канализация

 • „Бончев стил” – вътрешни водопроводи и канализация

 • СД „Маркам – Обрешков и Сие” гр. Русе – външни водопроводи и канализация

 • „Абдера” ООД – вътрешен водопровод и канализация

 • „Хосе – 2” ЕООД – площадков водопровод и канализация

 

Copyright ® Atanasov&Co Ltd                           За нас   Услуги   Техника   Обекти   Работа   Галерия   Контакти