Земни работи:

  • рязане на бетонови и асфалтови настилки

  • разбиване и възстановяне на бетонови и асфалтови настилки

  • изкопи

  • уплътняване на изкопи

 

ВиК дейности:

  • изграждане на магистрални и площадкови водопроводи и канализации

  • изграждане на вътрешни /сградни/ водопроводи и канализации       

  • изграждане на помпени станции

  • изграждане на канално-пречиствателни станции

  • изграждане на сплинкерови системи

Copyright ® Atanasov&Co Ltd                           За нас   Услуги   Техника   Обекти   Работа   Галерия   Контакти